Sunday, September 25, 2016

Susah Gampang Mengasuh Anak bagi Orangtua (Ayah)

Kelahiran buah hati biasanya akan menjadi sebuah peristiwa yang sangat menggembirakan dan tidak akan terlupakan. Bagi orangtua (Ibu) yang berjuang dari sejak masa hamil sembilan bulan lamanya hingga proses melahirkan, merupakan perjuangan hidup dan mati. Buah hati yang ditunggu-tunggu lahir ke dunia seakan menjadi penyejuk mata bagi orangtua dan keluarga dekatnya.